DONATEURS

Club van 111

De Club van 111 bestaat uit maximaal 111 leden die jaarlijks een donatie doen van (je raad het al…) € 111,-. Op deze manier dragen de leden van de Club van 111 de openbare carnavalstraditie en de stichting een warm hart toe. De naam van de leden van de Club van 111 prijken op het bord dat bij alle evenementen van de SOK wordt getoond. Daarnaast kunnen zij zichzelf sieren met een gouden onderscheiding met een jaarplaatje voor ieder jaar dat zij lid zijn (geweest) van deze bijzondere club.

Jaarlijks organiseert de stichting een borrel/ feestavond voor de leden van de Club van 111. Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over de carnavalstradities in ons mooie Knollevretersgat en wijzen de leden een bestemming aan voor ten minste 33% van de jaaropbrengst van deze club. Op deze manier kan de Club van 111 richting geven aan het doel waar zij een bijdrage voor willen doen. Het jaarcontract en daarmee het lidmaatschap van deze club loopt van 11 november tot 10 november in het volgende jaar.

Wil jij ook toetreden tot deze club en via jouw lidmaatschap een grote bijdrage leveren aan het openbare carnavalsfeest?!? Stuur dan een mail <of klik op onderstaande link>. 

 

 SOK ophouders

Een andere manier van doneren is door SOK-ophouwer te worden. In ruil voor een minimale bijdrage van € 15,- ontvang je jaarlijks een jaarplaatje om aan je SOK-ophouwer toe te voegen. Laat met een zo lang mogelijke ketting zien hoe lang jij de stichting en daarmee het openbare carnavalsfeest een warm hart toedraagt!

Maak minimaal een bijdrage over van € 15,- op NL58 RABO 01068 0270 4 tnv Stichting Openbaar Karnaval onder vermelding van ‘SOK Ophouwer <je naam en adres> en wij zorgen ervoor dat je je SOK Ophouwer (bij je eerste donatie) en jaarplaatje ontvangt