Het organiseren van een openbaar, inclusief en groots carnavalsfeest en het in ere houden van alle tradities die hierbij horen in Knollevretergsat vraagt om veel helpende handen. Als stichting zijn we trots en ontzettend blij met een grote schare aan vrijwilligers die zich belangenloos en ieder op zijn/ haar eigen expertise inzet voor de carnaval in Knollevretersgat.

Om alles in goede banen te leiden zijn er meer dan 24 commissies actief. Deze commissies zijn sterk uiteenlopend van commissies die een specifieke activiteit of evenement organiseren (zoals bijvoorbeeld het Hoe ist? Fist of de Optocht), commissies die meer projectmatig zijn ingericht (bijv. organisatie faciliteiten feestweekend) en commissies die het hele jaar door actief zijn (bijvoorbeeld de comissie PR, Sponsoring, Merchandise, etc.).

Deze commissies vallen allen weer onder een achttal hoofdcommissies die op hun beurt weer vallen onder het bestuur van de Stichting. Ondanks de gelaagdheid streven we korte lijnen, veel autonomie na en vertrouwen we op ieders verantwoordelijkheid.

Lijkt dit jou een leuke omgeving om ook een steentje bij te dragen? Spreek een van ons (bestuur, vrijwilligers) dan aan of stuur een bericht via de mail of de socials. We komen graag in contact om samen te kijken op welke plek binnen onze stichting jij het beste tot je recht komt en het meeste voldoening haalt uit je bijdrage.